دیشب رفته بودیم خرید . یک پسر 12 ساله روی یکی ازین واکرها از روبروی ما رد شد . یک دختر 8 ساله به مامانش گفته بود برا منم ازینا بخر . ما صدای دختره رو نشنیدیم اما صدای مامانش اومد که گفت نه دخترم اینا برا تو مناسب نیس کج میشی ،میفتی. من رو کردم به مامان و گفتم :" مامان اینا برا من مناسبه ها من اصلا کج نمیشم از روش بیفتم." در همون حال خانمه در حالی که از کنار ما رد میشد صدای منو شنید و با تعجب زاید الوصفی به من پشت سرش نگا کرد . مامانمو دید که یک لبخند پهنی به صورت داشت . و نمیدونست چی بگه . خانمه گفت همتون مثل همید . دخترش پرسید چی؟ جواب داد هیچی این فسقلی وقتی من داشتم به تو میگفتم ....... و دیگه صداشونو نشنیدیم چون دور شدن ازمون . و مامان همچنان نمیتونست لبخندشو ازین همه ذکاوت و سریع الانتقال بودن من جمع کنه .............
[ موضوع : سه تاچهارسالگی من]
تاريخ : يکشنبه 25 مهر 1395 | | نویسنده : |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید


[ موضوع : سه تاچهارسالگی من]
تاريخ : دوشنبه 1 شهريور 1395 | | نویسنده : |

کارت ورود بابا به محل کارش ، رو از ماشین ، با خودم آوردم بالا. 

 

خیلی سعی کردم کلیپسشو بزنم به لباسم که نشد. مامان کمک کرد و برام زد به یقه لباسم . اما من فورا گفتم نه! ازونش بزن . مامان که خودش میدونست چکار کرده گفت یعنی از نوشته اش ؟ گفتم آره . چون روی سفید کارت بطرف بیرون بود . 

 

مامان که ازین دقت من حال کرده بود گفت خوب بیا درستش کنم . وقتی درستش کرد سرم رو با حالت خاصی بالا گرفتم و گفتم حالا دیگه دکتر شدم و اینجا مامان دیگه غش کرد
[ موضوع : سه تاچهارسالگی من]
تاريخ : جمعه 29 مرداد 1395 | | نویسنده : |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

مطلب خصوصی

[ موضوع : سه تاچهارسالگی من]
تاريخ : جمعه 29 مرداد 1395 | | نویسنده : |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید


[ موضوع : سه تاچهارسالگی من]
تاريخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 | | نویسنده : |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 61 صفحه بعد