یادداشت های کودکی من

خاطرات عطرین عسلین

بامن بیشتر اشنا شوید به خدا دیگه فسمت اخر

                                                                 ماجرای حمام این مامان خانم ما معلوم نیست چرا از حموم بردن نی نی ها اینقدر وحشت داره .نه که الان اینطوری باشه ها ،سر ثمین هم همینقدر میترسیده ،مثلا حالا با تجربه هم شده .اسم حموم کردن نی نی که میاد تن وبدنش میلرزه حتما با خودش فکر میکنه این نی نی رو که مثل یک ماهی کوچولو ،لیزه ومثل یک تنگ بلور، شکستنی چطوری ببرمش بشورمش ... خلاصه هرچی که هست تنهایی دل و جرات اینکارو نداره حداقل اوایلش برای همین هم تو این م...
23 آذر 1391

بامن بیشتر اشنا شوید4

                                                         بدون شرح وقتی قراره تمیز بشم به به بشم از اونجایی میفهمم که سر جای مخصوص همیشگی میخوابم و مامان اول جورابهامو از پام در میاره منم زودی میفهمم موضوع از چه قراره و اروم وخندون منتظر میشم .مامان هم تا اخرین مراحل کلی باهام حرف میزنه وقربون صدقه ام میره . اما یوقتایی هم نه دیگه ،مثل اون شبی که  تا نزدیک صبح  چند باری پوش...
23 آذر 1391

با من بیشتر اشنا شوید3

                                                             لباس خریدن   وحالا رسیدیم به بخش لباس که یک بخش بین المللیه:از همون وقتی که من هنوز تو بهشت بودم وتودل مامانی هم نیومده بودم از ترکیه برام یکسری وسایل سیسمونی اوردن.وقتی هم که به سفر حج رفتن خواهر جونم توی هر فروشگاهی، میرفت قسمت لباس نوزادی ویک عالم لباس و سرهمی و پتو وپیش...
23 آذر 1391

با من بیشتر اشنا شوید2

                                                      اندر حکایت شیر خوردن   شیر خوردن من مثل یک پروژه تجقیقاتی گسترده برای مامان اهمیت داره وحاوی یک سری سواله که مدام از خودش ،از بابا،از مادر،ازدوست واشنا،از با تجربه ها ،بی تجربه ها،تازه مادرها...........میپرسه نمونه سوالات: 1)چرا من کم شیر میخورم؟ الف)چون معده ام کوچیکه ب)چون چونه ام ضعیفه ج)ما دوتا خواهر کلا همینطوریم د)همه موارد   2)چرا تا میخوام شروع کنم میپره به گلوم؟ الف)چون هنوز بلد نیستم ...
22 آذر 1391

بامن بیشتر اشنا شوید1

دیگه نوبتی هم که باشه نوبت مامانمه که از خودش واتفاقاتی که براش افتاد حرف بزنه .اما قبلش میخوام یک کم از عادتهام وکارایی که میکنم بگم تا بیشتر با من اشنا بشید                                                                                                                                            ...
22 آذر 1391

خانواده،بستگان ودوستانم راشناختم

ده روز اول زندگیم پر از ادمای مختلف و پراز هیجان بود در بیمارستان من بودم و مامان وخاله اعظم که خاله مامانم هستن (البته بخت باهامون یار بود چون من جند روزی زودتر بدنیا اومدم وخواست خدا بود که خاله اونشب تهران باشن)داشتم میگفتم خاله جون به من لباس پوشاندن،شیر خشک دادن که زردی نگیرم ،منو خوابوندن وکارای بووووووووووووووووووووق تازه کلی هم به مامانم کمک کردن از شیردادن به من تا نشستن و برخاستن و ابمیوه و غذا خوردن بعد از ظهرش هم خواهرم به همراه بابا مسعود به دیدنم اومدن اسم خواهرم ثمین هستش همونطور که میبینین اسمامون هم وزن هستش وخیلی به هم میاد .خیلی هم منو دوست داره وفتی تو دل مامانی بودم همش می اومد منو میبوسید وباهام حرف میزد اوا...
21 آذر 1391

لحظه شکفتن...

الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر این اوای ملکوتی اولین صداییه که من شنیدم وقتی که ساعت  هشت صبح روز هشتم از ماه هشتم سال نودو یک توی بیمارستان بقیت الله تهران به دنیا اومدم. دکتر که منو گذاشت تو بغل مامان ،اون اولش خندید وگفت عزیزدلم عزیزدلم اما نمیدونم چرا بعد زد زیر گریه ومنو به خودش چسبوند. دورو برم خیلی شلوغ بود همه می رفتند ومی امدند ومن با چشمان بازوکنجکاو نگاهشون میکردم. قبل ازاینکه مامانم یک دل سیر منو ببینه بردنم بخش نوزادان و خانم دکتر که فهمید رفت وسفارش کرد و یک پرستار مهربون دوباره منو اورد پیش مامان و گفت چون خیلی نازه اوردمش ها... دکتر که دید مامان ما احساساتیه برای اینکه حال و هواش عوض بشه پر...
20 آذر 1391