یادداشت های کودکی من

با من بیشتر اشنا شوید3

                                                             لباس خریدن   وحالا رسیدیم به بخش لباس که یک بخش بین المللیه:از همون وقتی که من هنوز تو بهشت بودم وتودل مامانی هم نیومده بودم از ترکیه برام یکسری وسایل سیسمونی اوردن.وقتی هم که به سفر حج رفتن خواهر جونم توی هر فروشگاهی، میرفت قسمت لباس نوزادی ویک عالم لباس و سرهمی و پتو وپیش...
23 آذر 1391

با من بیشتر اشنا شوید2

                                                      اندر حکایت شیر خوردن   شیر خوردن من مثل یک پروژه تجقیقاتی گسترده برای مامان اهمیت داره وحاوی یک سری سواله که مدام از خودش ،از بابا،از مادر،ازدوست واشنا،از با تجربه ها ،بی تجربه ها،تازه مادرها...........میپرسه نمونه سوالات: 1)چرا من کم شیر میخورم؟ الف)چون معده ام کوچیکه ب)چون چونه ام ضعیفه ج)ما دوتا خواهر کلا همینطوریم د)همه موارد   2)چرا تا میخوام شروع کنم میپره به گلوم؟ الف)چون هنوز بلد نیستم ...
22 آذر 1391

بامن بیشتر اشنا شوید1

دیگه نوبتی هم که باشه نوبت مامانمه که از خودش واتفاقاتی که براش افتاد حرف بزنه .اما قبلش میخوام یک کم از عادتهام وکارایی که میکنم بگم تا بیشتر با من اشنا بشید                                                                                                                                            ...
22 آذر 1391
1