یادداشت های کودکی من

که بدین روح افزایی زیبایی رویایی چون بهشت جاودانی

شب جمعه گذشته مهمان پدربزرگ و مادر بزرگ عروس جدید بودیم بعنوان پاگشا .  عطرین مثل همیشه به شیطنت و بازی کودکانه مشغول  و مادر عروس همچنان در تحسین او  پیش من آمدند وبا لحن مخصوص و مهربان خودشان که ماشالله هزار ماشالله من همیشه گفتم چقدر این عطرین رویاییه  ومن مست ازین تعبیر بی نظیر "رویایی"                           ...
19 آذر 1395
1