یادداشت های کودکی من

خاطرات عطرین عسلین

تیلور

1396/11/17 13:22
نویسنده :
49 بازدید
اشتراک گذاری
صدا میزنم از اتاق، ثمین جان مامان ، یک کاغذ و خودکار برای من از کشوی آشپزخونه بیار
عطرین از هال میگه چی گفتی به ثمین؟
میگم: گفتم کاغذ و خودکار بیاره
میپرسه نه اولش چی گفتی؟
میگم : اولش گفتم از توی کشوی آشپزخونه کاغذ و خودکار بیار
میگه: نه اولش گفتی ثمین جون برای عطرین تلوزیون رو روشن کن کارتون ببینه بعدم یک کاغذ و خودکار بیار🤪🤩
پسندها (1)
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر